Krajowe ramy kwalifikacji

Krajowe Ramy Kwalifikacji to opis wzajemnych relacji między kwalifikacjami, integrujący różne krajowe podsystemy kwalifikacji. Służy on przede wszystkim większej przejrzystości, dostępności i jakości zdobywanych kwalifikacji. KRK stworzone zostały między innymi dla potrzeb rynku pracy i spo­łeczeństwa obywatelskiego. Ważny jest także fakt, że KRK zawierają opis hierarchicznego systemu po­zio­­mów kwa­li­fikacji – każda kwalifikacja jest umieszczona na jednym z tych po­zio­mów.

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z dnia 9 maja 2012 r.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z dnia 2 lipca 2012 r.

 

UR KRK pliki do pobrania